بایگانی

هیچ کس نرمال نیست!


هدف این برنامه نحوه ارتباطات و چگونه صمیمی بودن ارتباطات در جامعه، خانواده و کلیسا می باشد.

لیست پخش

<

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن