بایگانی

پژواک: پرستشهای شما

بدلیل وجود کلیساهای خانگی متعددی در ایران، این برنامه تهیه دیده شده است که شما را با پرستش واقعی آشنا نموده و به رشد روحانی و تقویت ایمانی شما کمک میکند.


لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن