بایگانی

دعا در مسیحیت


دعا یکی از مهمترین اصول پیشرفت ایمان در زندگی مسیحی می باشد. در این برنامه «کشیش ادوارد هوسپیان»به نکاتی در مورد اهمیت دعا اشاره می کنند.

لیست پخش

<

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن