Shows

Raz O Niaz


Raz O Niaz
نام این برنامه، ” راز و نیاز ” است. مجری این برنامه، ” شهین چپمن ” میباشد. تمام مردم دنیا در یک چیز با هم مشترکند. همه دعا می کنند. خداوند ما را خلق کرده تا با او حرف بزنیم و با او دعا کنیم. در این برنامه می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا باید دعا کنیم؟ آیا در دعاها، خداوند صدای ما را می‌شنود؟ چه زمانی باید دعا کنیم؟ آیا خداوند دعای ما را جواب خواهد داد؟ چند بار باید دعا کنیم؟ خدا ما را می شناسد، چرا باید خواسته های خود را به حضور خدا ببریم؟ آیا با دعای ما خواست و اراده خدا عوض می شود؟ دلایل دعا کردن از دیدگاه انجیل که شامل چهار مورد است را بررسی خواهیم کرد. خواهیم دانست که چگونه از طریق خواندن کلام می توانیم خدا را بشناسیم. در این سری برنامه بررسی خواهیم کرد : چگونه می‌گوییم دعا ارتباط با خدا است؟ چگونه می توانیم با اعتماد به خدا دعا کنیم؟ چگونه دعا و راز و نیاز با خدا، بخشش را وارد زندگی ما می کند؟ اینکه چگونه باید در هنگام دعا خود را در حضور پدر آسمانی ببینیم و دعا کنیم؟ تعریف دعا را به صورت کامل توضیح خواهیم داد و اینکه چگونه می توان گفت دعا، رابطه ای صمیمی داشتن با خداست؟ چگونه تفکر و راز و نیاز با خدا بر زندگی ما تاثیرات مستقیم خواهد داشت؟ چگونه باید در مصیبت ها و سختی ها به حضور خداوند دعا کنیم و خداوند در این شرایط چگونه ما را تسلّی خواهد داد؟ چگونه باید در دعا استقامت داشته باشیم؟ از چه زمانی انسان ها خدا را با نام پدر آسمانی خود شناختند؟پدر آسمانی ما، زمانی که به من قولی را می دهد، هرگز زیر قول خود نمی زند. همچنین۴ خصوصیت شخصیت پدر آسمانی خود را بررسی خواهیم کرد. بررسی خواهیم کرد که عیسی مسیح چگونه دعا کردن را به شاگردان خود آموخت. پس شما عزیزان را به دیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

لیست پخش

Check Also

Close