بایگانی

مکاشفه


در این برنامه «کشیش فیروز فیروزپور»‌ در یک برنامه ۱۴ قسمتی به تفسیر کتاب مکاشفه می پردازند.

لیست پخش

<

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *