بایگانی

Road of Victory Farsi

این برنامه شما را به سفری می برد که این سفر با سفرهای دیگر خیلی فرق می کند. چون سفری تعیین کنده است. مقصد نهایی زندگی را مشخص می کند. این سفر سفر ابدیت است که از سرگردانی شروع می شود و به رستگاری می رسد. سفری در جاده پیروزی!

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Select Playlist Item

Part 1, Sin – with Pastor Vartan
Part 2, Sacrifice – with Pastor Vartan
Part 3, Repentance – with Pastor Vartan
Part 4, Faith – with Pastor Vartan
Part 5, New Birth – with Pastor Vartan
Part 6, The Bible – with Pastor Vartan
Part 7, Holy Spirit – with Pastor Vartan
Part 8, Grace- with Pastor Vartan
Part 9, Prayer – with Pastor Vartan
Part 10, Discipleship – with Pastor Vartan

Part 11, Church – with Pastor Vartan
Part 12, Spiritual Discipline – with Pastor Vartan
Part 13, Eternity – with Pastor Vartan

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/road_victory/smil:road_victory_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن