بایگانی

شخصیت امن

برای رشد در روابط با دوستان، خانواده و کلیسا دیدن این برنامه با دکتر ساسان توسلی پیشنهاد می گردد.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Safe People 101
Safe People 102
Safe People 103
Safe People 104
Safe People 105
Safe People 106
Safe People 107
Safe People 108
Safe People 109
Safe People 110

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/safe_people/smil:safe_people_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

<

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن