بایگانی

سامی تیپیت

سامی تیپیت، بنیانگذار سازمان مشاور جهانی، مبشر، معلم است که تجربه کار و کمک به مردم در بیش از ۸۰ کشور دارد. وی انجیل را بر در سراسر جهان موعظه نموده است. ۱۷ کتاب نوشته و بسیاری از آنها به زبان های مختلف ترجمه شده اند.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

سامی تیپیت – قسمت اول(یک زن دعا)
سامی تیپت – قسمت دوم(دعا و پیروزی)
سامی تیپیت – قسمت سوم(الویت کلیسا)
سامی تیپیت – قسمت چهارم(دعا، استراتژی خدا)
سامی تیپیت – قسمت پنجم(قدرت در دعا)
سامی تیپیت – قسمت ششم(دوست خدا شدن)
سامی تیپیت – قسمت هفتم(یک دزد هست)
سامی تیپیت – قسمت هشتم(قدرت خدا در یک زندگی تسلیم شدها)
سامی تیپیت – قسمت نهم(خدا در مکانهای کوچک)
سامی تیپیت – قسمت دهم(دعای مسیحی پیروزمند)
سامی تیپیت – قسمت یازدهم(محل خصوصی دعا)

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/sam_tip/smil:sam_tip_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن