بایگانی

سامی تیپیت

سامی تیپیت، بنیانگذار سازمان مشاور جهانی، مبشر، معلم است که تجربه کار و کمک به مردم در بیش از ۸۰ کشور دارد. وی انجیل را بر در سراسر جهان موعظه نموده است. ۱۷ کتاب نوشته و بسیاری از آنها به زبان های مختلف ترجمه شده اند.


لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن