انجیل به زبان ساده

پس تصمیم گرفتی برای عیسی زندگی کنی…
حالا چی؟

اگر تا به حال به این فکر کرده اید که مسیحیت چیست، یا اینکه چه نوع سبک زندگی به شما قدرت زندگی کردن می دهد، New Believer Course (دوره ای جدید برای ایمانداران) وجود دارد تا به شما کمک کند انجیل را درک کنید و طبق آن زندگی نمایید.

دیگر تفکیک (جدایی) بین باور و رفتار وجود ندارد.