انجیل به زبان ساده

خوشحالیم که تصمیم گرفتید برای عیسی زندگی کنید…
حالا چه باید بکنید؟

اگر تا به حال به این فکر کرده‌اید که مسیحیت در مورد چیست، یا اینکه چه نوع سبک زندگی به شما انتقال خواهد داد، دورهٔ «انجیل به زبان ساده» به وجود آمده است تا به شما کمک کند تا انجیل را بهتر درک کنید و زندگی خود را در پاسخ به آن زندگی کنید.

دیگر فاصله و جدایی‌ای بین باور و رفتار وجود ندارد.