درس دوم

چرا عیسی می بایست روی صلیب بمیرد؟

بدون پاسخ به این سوال، معنی نجات خدا برای بشر معنایی ندارد.

تنها راه برای درک این سوال این است که به پاسخ خداوند گوش فرا دهیم. خدا می گوید که او با کمال میل انتخاب کرد که مثل ما بر روی زمین زندگی کند و سپس بخاطر گناهان ما جان خود را فدا ساخت تا بتوانیم از محکومیت به موت رهایی یابیم، و بتوانیم با او در صلح آشتی کنیم، و ما بتوانیم عشق و فداکاری او را درک کنیم.

چرا او با این روش این کار را انجام داد؟ چون او انتخاب کرد که بدین گونه باشد.

خدا می گوید حیات تنها در خون عیسی است. بخشش تنها زمانی ممکن است که خون پاک ریخته شود، و تنها خون پاک می تواند زندگی بی پایان بدهد، زیرا تحت نفرین مرگ نیست. به همین دلیل است که عیسی، تنها انسان واقعاً خالص، با کمال میل انتخاب کرد که برای ما بمیرد.

خداوند در طول تاریخ وعده داده که برای ما خواهد مرد. وقتی عیسی به آنچه پیشگویی شده بود عمل کرد، وعده های خدا را صادق و قابل اعتماد نشان داد. بنابراین عیسی بیش از ۳۰۰ پیشگویی را که مدتها قبل از تولدش نوشته شده بود به حقیقت نشاند.

بیایید فهرستی از برخی از آنچه که عیسی با انتخاب مرگ خود به دست آورد را بررسی کنیم.

 1. او جان خود را فدا کرد  تا ما را به خدا برساند.
 2. روح او به ما حیات بخشید. همانطور که برای شرارت خود می میریم، توسط روح او زنده می شویم.
 3. او به خاطر گناه ما مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مجازات او برای ما آرامش و شفا را به ارمغان می آورد.
 4. اطاعت او نبوت را برآورده کرد.
 5. او وقتی بر صلیب مصلوب شد، بدهی ما را به خدا پرداخت و عدالت خدا را اجرا کرد.
 6. او ترد شد تا ما پذیرفته شویم.
 7. او داوطلبانه جانش را فدا نمود تا ما حیات یابیم. این گونه است که او یک زندگی مبادله ای را ارائه می دهد – جان او برای زندگی ما.
 8. او نمونه ای از ایثار و ازخودگذشتگی که ما را برای آن فرا خوانده، شد و دنیا را پاک نمود.
 9. او با مصلوب شدن بر روی صلیب، لعنت را از ما گرفت و ما را از بردگی شریر رهایی بخشید.
 10. او آن رابطه شکسته ای را که آدم مسبب آن بود، بازسازی نمود. خدا آدم را بدون گناه آفرید ولی طبیعت نفسانی و افکار شیطانی او باعث مرگ جهان شد. عیسی بدون گناه بدنیا آمد، اما مرگ بدون گناه و داوطلبانه او حیات را به ارمغان آورد.
 11. او ابتدا و انتهاست، بنابراین حیات جاودانی تنها از طریق او میسر می باشد.
 12. او طعم مرگ را چشید تا ما طعم زندگی را بچشیم. اگرچه نیازی نداشت، اما همه چیز را تجربه کرد تا نشان دهد که بر هر چیزی اقتدار دارد.
 13. او بزرگترین خدمتکار بود که جان خود را فدای مردمی کرد که از او متنفر بودند. او عشق خود را عمیق تر از هر اقدام دیگری نشان می دهد.
 14. در خون پاک او تمامی گناهان ما بخشیده شد و به ما زندگی را بخشید که پایانی ندارد.

چه وعده های زیبایی! آنها برای ما چه معنایی دارند؟

خدا می گوید که وقتی به عیسی اعتماد کنیم وعده‌های او را بدست می‌آوریم. عیسی لعنت را برخود گرفت تا ما را از لعنت و شرارت آزاد سازد. این وعده به ما اطمینان می دهد که وقتی زندگی و شادی خود را در او می یابیم، او به ما قدرت می دهد که به جای افراط در شرارت، او را دوست داشته و از او اطاعت کنیم.

وقتی به عادات بد خود نگاه می کنیم که قبلاً نتوانسته ایم آنها را ترک کنیم، نیازی نیست احساس ناامیدی کنیم. عیسی بدهی ما را پرداخت تا خدا بتواند ما را پاک ببیند. این وعده به ما اطمینان می بخشد که هیچ چیز نمی تواند ما را از او دور کند.

ما نه با اعمال خود بلکه به فیض خدا نجات یافته ایم، بنابراین نمی توانیم به توانایی های خود افتخار کنیم. با این حال، تغییر در زندگی ما چیزی است که تأیید می کند که اعتماد ما به خدا و عشق به او واقعی است. به عنوان مثال، اگر مردی بگوید که همسرش را دوست دارد، اما او را در اولویت قرار ندهد و با عشق با او رفتار نکند، ثابت می‌کند که واقعاً او را دوست ندارد و سبک زندگی اش حتی اگر به او علاقه زیادی داشته باشد، کلماتش را بی معنی می سازد.

اعتماد ما به اینکه خدا کیست و چه وعده هایی می دهد، دلیل و قدرتی را به ما می دهد که برای زندگی به گونه ای که او از ما می خواهد، نیاز داریم. کتاب مقدس می گوید که این کار تنها از طریق روح القدس اتفاق می افتد و روح القدس این یقین را به ما می دهد که ما به عیسی تعلق داریم و به دلیل کفاره او عادل شمرده می شویم.

اعتماد ما به عیسی به ما این قدرت را می دهد که با داشتن یک زندگی پاک ثابت کنیم مسیحی هستیم. این بدان معنا نیست که ما کامل خواهیم بود، اما اگر مسیحی باشیم، خداوند ما را کامل خواهد کرد.

و اگر وفادار بمانیم، در زندگی ابدی که خواهیم داشت کاملاً کامل خواهیم شد.

عیسی گفت ما مانند شاخه های درخت انگور هستیم. وقتی در او بمانیم، مانند شاخه ای بر روی درخت انگور، در او ریشه دوانیده و رشد می کنیم. همچنین خدا در مواردی که لازم باشد ما را هرس می تا ما میوه‌های خوب به بار آوریم. میوه ای که او در ما به ثمر می رساند: عشق، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکی، نرمی، وفاداری و خویشتن داری است.

اگر روح خدا زندگی ما را از طریق اعتماد به زندگی و مرگ عیسی تبدیل می کند، این تغییر در زندگی ما ثابت می کند که ایمان و باور ما حقیقی است. این وعده‌ها به ما اطمینان می‌دهند که آنچه او با مرگش به کمال رساند، مال ماست.

ما با ثمره روح نجات نخواهیم یافت. اگر خویشتن داری کنیم و آرامش داشته باشیم نیز ما را نجات نمی دهد و اگر زندگی بی ثمری داشته باشیم، باید بپرسیم که آیا مسیحی هستیم یا خیر.

ما با ثمره روح نجات نخواهیم یافت. اگر خویشتن داری کنیم و آرامش داشته باشیم، این چیزی نیست که ما را نجات دهد. اما اگر زندگی بی ثمری داشته باشیم، باید بپرسیم که آیا مسیحی هستیم یا خیر.

خون او آب است و جان ما شاخه ها می باشد. زمانی را در نور پسر بگذرانید تا قوی و بالغ شوید.

کاوشی عمیق

یوحنا فصل ۱۷ را بخوانید، که دعایی است که عیسی مستقیماً قبل از مرگ برای من و شما کرد. سعی کنید جزئیاتی را که در مورد آنچه عیسی گفت و برایتان جالب است، یادداشت کنید، سپس سؤالات خود را بخوانید و با یک مسیحی دیگر صحبت کنید. تفکر شما درباره اینکه عیسی برای شما دعا می کند، چیست؟