درس چهارم

وقتی در مورد آنچه عیسی با مرگ خود بر روی صلیب انجام داد، صحبت کردیم، متوجه شدیم که اعتماد به ادعاهای او در مورد خودش به ما این امکان را می دهد که به وعده های او دسترسی پیدا کنیم، اما برای اینکه وعده های او در زندگی ما واقعی شوند، همچنان نیاز به تغییر در نگرش و رفتار خود داریم.

تغییر با خواندن و اعتماد به آنچه در مورد خودش می گوید و آنچه در مورد ما می گوید شروع می شود. در اینجا چند نمونه از آنچه عیسی در مورد خود می گوید در مقابل آنچه در مورد ما می گوید آورده شده است.

۱. عیسی کاملا پاک است و ما از شرارت پر شده ایم
۲. عیسی ما را دوست داشت. ما از او متنفر بودیم
۳. عیسی ما را انتخاب کرد. ما او را در کردیم.
۴. عیسی کاملاً از خدا اطاعت کرد. ما در برابر احکام خدا قیام کردیم.
۵. عیسی با کمال میل برای دشمنان خود، از جمله ما، رنج کشید. ما حاضر نیستیم حتی متحمل بارهای عزیزانمان باشیم.
۶.عیسی بزرگترین خدمتکار بود. ما نمی خواهیم خدمت کنیم، بلکه دوست داریم به ما خدمت شود.
۷.عیسی از مردگان برخاست. مقدر شده است که ما در گورهای خود دفن شویم. اما امید پس از مرگ وجود دارد زیرا عیسی جان خود را در راه گناهان ما فدا نمود.

عیسی واقعا خداست و حقیقتا یک انسان است. او بزرگترین شخصیتی است که تابحال زندگی کرده و تصمیم گرفته است که ما را دوست داشته باشید. در حالیکه ما دشمن او بودیم او همچنان ما را دوست داشت.

هیچ کس نمی تواند توسط عیسی تغییر کند مگر اینکه با فروتنی به او نزدیک شود. عیسی یک طلسم جادویی نیست. او فردی است که تمام افکار ما را می داند.

کتاب مقدس می فرماید: خدا در برابر متکبّران می‌ایستد، اما فروتنان را فیض می‌بخشد. اگر به عیسی نزدیک شویم و بخواهیم از او فقط برای به دست آوردن آنچه که می خواهیم استفاده کنیم، هرگز مورد پذیرش او قرار نخواهیم گرفت. تا زمانی که از شرارت خود برنگردیم و از آن متنفر نباشیم و نیکویی را به جای آن انتخاب نکنیم، هرگز او را نخواهیم شناخت و از وعده هایش، بهره ای نخواهیم برد.

وقتی آنچه او در کتاب مقدس می گوید را می خوانیم، سپس دعا می کنیم و اراده او را می طلبیم، نگرش ما از غرور به فروتنی تغییر می کند و به شباهت او در می آییم.

عیسی قلب ما را می بیند. ما باید از گناه و شرارت متنفر شویم و بخواهیم خوبی را جایگزین بدی هایمان کنیم. سپس، وقتی از عیسی بخواهیم که ما را ببخشد، او این کار را انجام خواهد داد.

وقتی با فروتنی واقعی به او نزدیک می شویم، او در اوج شکستگی ما را ملاقات می کند و قلب شکسته ما را ترمیم می نماید. زمانی که خودمان را صادقانه ببینیم و زندگی خود را با این حقیقت که خدا ما را انتخاب نموده تا دوست داشته باشد و در نیکویی او رشد کنیم،‌ همان خداوند به ما زندگی، شادی و عشق می بخشد.

چگونه او ما را در این روند مشارکت می دهد، زیبا نیست؟

اگر از شرارت و گناه خود شرمسار هستید، این قدم مناسبی است. به سمت او بدوید. با فروتنی زانو بزنید و از او تشکر کنید که حقیقت را به شما نشان داده است. این دلیلی است بر اینکه عیسی با عشق شما را تعقیب می کند.

از گناه و شرارت خود روی گردانید و به عیسی روی آورید. خود را با خواندن کتاب مقدس قوی سازید و در دعا عمیق شوید. در مورد اینکه عیسی کیست، و آنچه را که او در درون و از طریق شما انجام می دهد، فکر کنید. تسلیم او شوید و در دوستی صمیمی و نزدیک با او زندگی کنید. به یاد داشته باشید که عشق و وعده های اوست که به شما قدرت و اقتدار برای داشتن یک زندگی پاک را می دهد.

این یک روند ثابت و روزانه است. وقتی شکست می خورید، گرفتار احساس گناه یا ناامیدی نشوید. لحظه‌ای که شکست می‌خورید، لحظه‌ای است که بیشترین نیاز را به خدا دارید. این تصور که شرارت شما از خدا قدرتمندتر است، مضحک و غرور آفرین است. عیسی شما را دوست داشت حتی زمانی که در مخالفت با او زندگی می کردید. البته الان که فرزند او هستید شما را خواهد بخشید! او از شرارت شما قوی تر است و شما را بیشتر از آنچه خودتان دوست دارید، دوست دارد. به او اعتماد کنید و مطمئن باشید که امید خود را از دست نخواهید داد.

کاوشی عمیق

اول یوحنا ۱، افسسیان ۸:۵ و یوحنا ۹:۱۱-۱۰ را بخوانید، سپس درک خود از بخشش و معنای “راه رفتن در نور” را یادداشت کنید. در مورد آن دعا کنید، سپس صادقانه با یک دوست مسیحی مورد اعتماد صحبت کنید. آیا در نور راه می روید؟ اگر نه، امروز چه تغییری می توانید ایجاد کنید تا در نور قدم بگذارید؟