درس ششم

اگر سفر خود را با مسیح آغاز کرده اید، اعتماد کنید که او با شماست.

وقتی ناامید شدید، به یاد داشته باشید که خدا از همه چیز قدرتمندتر است، از جمله ضعف شما. اعتماد کنید که او زندگی شما را تغییر می دهد و شما را نو می سازد.

وقتی شکست می‌خوریم، وسوسه می‌شویم که باور کنیم ناامید هستیم، به خود یادآوری می‌کنیم که نه بخاطر اینکه خوب هستیم، رشد می‌کنیم بلکه به این دلیل که مسیح از طریق اعتماد ما به او و از طریق تلاش برای عشق و احترام،  اطاعت  در درون ما کار می‌کند.

آیا مسیح به اندازه کافی قدرتمند است که ما را در حال حاضر از یک تصمیم شیطانی باز دارد؟ البته که هست! هر خوبی در زندگی ما از او سرچشمه می گیرد. رفتار خوب ما از طریق اعتقاد، عشق و تلاش ما توسط او تقویت می شود.

و آیا او وفادار است که شما را از شرارت دور نگه دارد؟ فراتر از هر شکی!

پس چرا ما اینقدر احساس ناتوانی می کنیم؟ زیرا به ما اجازه می دهد احساس ضعف کنیم تا به او تکیه کنیم. نگذارید ضعف، شما را فریب دهد. در عوض، اجازه دهید دلیل اعتماد شما به خدا باشد تا قدرت شما باشد.

وقتی  ناگهان شک می کنیم به اینکه آیا قدرت اطاعت داریم، پس چه چیزی اعتماد ما را به خدا ربوده است؟ چه چیزی تغییر کرده است؟

فراموش کردیم خدا کیست. فراموش کردیم که در او کی هستیم. ما در اعتماد خود متزلزل شدیم که او آنقدر قدرتمند است تا ما را از انتخاب بد باز دارد. و به راستی، ما اجازه می دهیم که قلبمان از سمت او به طرف چیزهای دیگر سرگردان شود.

این آخرین اشتباه مخرب ترین است. هر اشتباه شیطانی با منحرف شدن  قلب ما از مسیح، شروع می شود. به همین دلیل است که بسیار مهم است که عادت جدی به خواندن کتاب مقدس، دعا کردن و پرستش را هر روزه در زندگیمان ایجاد کنیم. برای اینکه به راحتی حواسمان پرت می شود و خاطراتمان را زود فراموش می کنیم.

ما هرگز نمی توانیم فراموش کنیم که خدا منشاء زندگی ماست. سرود نجات از عبارت “زندگی من را تغییر بده و آن را نو بساز” استفاده می کند. تصدیق می کند که زندگی ما پس از شناختن مسیح هرگز یکسان نخواهد بود و دلیل آن صد در صد به دلیل شخصیت اوست.

آیا دوست یا عضوی از خانواده دارید که دیوانه وار دوستش دارید؟ چرا آنها را دوست داری؟ چون فرد خوبی هستید؟

یک بار، شخصی از مردی پرسید که آیا همسرش را دوست دارد؟  چون مرد خوبی است. این باعث شد مرد گیج و کمی آزرده شود. او همسرش را دوست داشت زیرا همسرش فوق العاده بود! عشق او به همسرش ربطی به خوب بودن خودش نداشت. در واقع، او می دانست که خوب نیست، و همسرش را بیشتر دوست داشت، زیرا با وجود عدم خوبی که داشت، همسرش او را دوست داشت.

عشق ما به عیسی نیز همینطور است. ربطی به خوب بودن ما ندارد. ما او را دوست داریم زیرا او فوق العاده است. هر روز باید به ویژگی های شگفت انگیز او فکر کنیم تا زمانی که احساس کنیم عشق او وجودمان را پر می کند.

سه کاری که این امر را تقویت می‌کنند عبارتند از خواندن کتاب مقدس، دعا کردن، و پرستش.

آیا به این کار شک دارید؟

وعده های خدا را بخوانید. او هرگز شما را ترک نخواهد کرد. خداوند کار خوبی را که در شما آغاز کرده است، تکمیل کند. و آن کار این است که وقتی از او متنفر بودی دوستت داشت و تو را برای خود انتخاب کرد و جز بی اعتمادی و بدی عمدی تو هیچ چیز نمی تواند تو را از عشق و محبت او جدا کند و او تو را بخشیده و پذیرفته است.

وقتی شک دارید که او ذهن شما را تجدید می کند. به خود یادآوری کنید که او این کار را از طریق کلام خود انجام می دهد. وقتی شک دارید که قدرت انکار شرارت را دارید، زمان هایی را به خود یادآوری کنید که او در گذشته به شما قدرت غلبه بر شرارت را داده است. وقتی شک می کنید که می توانید او را دوست داشته باشید، به خود یادآوری کنید که او آنقدر شگفت انگیز است که نمی توانید دوستش نداشته باشید. وقتی شک دارید که می توانید کار خوبی انجام دهید، به خود یادآوری کنید که هر چیز خوبی در زندگی شما از طریق او می آید.

با تواضع، محبت و اطاعت عملی از مسیح با این باور که او شما را تغییر می دهد و دائماً شما را نو می سازد، قدم بردارید.

روح خدا در درون ما زندگی می کند و با محبت خود طریق ما را به گونه ای تغییر می دهد که به سختی متوجه می شویم. ما در زندگی او شریک هستیم، مانند یک نوزاد متولد نشده که شریک خون مادرش است. نوزاد و مادر دو فرد و شخصیت متفاوت هستند، اما زندگی آنها به شیوه ای زیبا با هم ترکیب می شود. به همین ترتیب، روح القدس از طریق خون عیسی به روح ما حیات می بخشد.وقتی دعا می کنیم و او را پرستش می کنیم ، روح او را در درون خود احساس می کنیم. حس زندگی روح او در ما یک تجربه حیاتی روزانه است. بدون احساس دائمی روح او که در ما زندگی می کند، ما ضعیف هستیم. اما با او، روح او ما را قوی می سازد بطوریکه هیچ چیز دیگری نمی تواند ما را تقویت کند.

کاوشی عمیق

رومیان ۱ : ۱۲-۲۱ را بخوانید. این قسمت  تغییری را در زندگی ما نشان می دهد که وقتی زندگی خود را با ایمان واقعی به خدا تسلیم می کنیم اتفاق می افتد. و یک نگاه اجمالی به ظاهر و احساس تجدید روحانی می دهد. یادداشت کنید و به اشتراک بگذارید که چگونه خدا شما را تجدید می کند. در حال حاضر در کدام قسمت بیشتر کار می کند؟ به این فکر کنید که چگونه او با صبر و حوصله،  شما را در مسیر رشد و بلوغ هدایت می کند. آیا می توانید نشانه ای ببینید که او نسبت به شما مهربان بوده است؟