Shows

Southeast Baptist Theology – Daniel


Southeast Baptist Theology – Daniel

نام این برنامه، ” کانون الهیات مژده – بررسی کتاب دانیال ” است. مجری این برنامه، ” کشیش منصور خواجه پور ” میباشد. در این برنامه بررسی کتاب دانیال صورت می گیرد . دانیال یکی از کتب نبوتی عهد عتیق است. دانیال مردی بود که به اراده خدا در غربت، برای جلال نام خدا خدمت کرد. دانیال در مقطعی از زمان، جایگاه نخست وزیر ایران را داشت و شهر زیبای شوش پایتخت زمستانی امپراطوری پارس بود. دانیال توانست ایمان و اعتقاد خود را نگاه دارد و شهادت این ایمان را به همه بدهد. اسم دانیال از دو لغت ساخته شده است. معنی اسم دانیال، “ال” به زبان عبری یکی از اسامی خدا در عهد عتیق است که مخفف واژه کاملتری با نام الوهیم است. و “دانی” به معنای داور و قاضی است. دانیال در زبان عبری به معنای خداوند داور من است میباشد. کتابی که در این برنامه از آن برای دروس دانشکده الهیات مژده استفاده میشود، کتاب تفسیر مسیح محور دانیال نوشته دکتر دنیل ایکن. ایشان رئیس دانشکده سات ایسترن هستند. در این برنامه به سوالات زیر پاسخ داده می شود و موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند : توضیحی درباره بنای تاریخی شهر شوش و مقبره دانیال نبی، معرفی دانیال، بررسی نوشته جات نبوتی عهد عتیق، آشنایی با ساختار کتاب مقدس مسیحیان، بررسی بحران های متفاوت که کتاب دانیال با آن مواجه است؟ بررسی مفهوم نبوت، کار انبیا چه بود؟ و … دیدن این برنامه ها به بینندگان محترم تلویزیون محبت و یا صفحات اجتماعی شبکه محبت، همچنین به دانشجویان محترم دانشکده مژده و سات ایسترن توصیه میگردد.

لیست پخش

Check Also

Close