بایگانی

Turning Point – 10 Questions Christians Are Asking Farsi


اگر به دنبال پاسخ به برخی از سخت ترین چالش های امروز برای مسیحیان هستید، دیدن این برنامه به شما پیشنهاد می گردد.

لیست پخش

همچنین ببینید

بستن