Shows

Turning Point- The God You May Not Know


نقطه عطف – خدایی که شما شاید نشناسید

نام این برنامه، ” نقطه عطف – خدایی که شما شاید نشناسید ” است. مجری این برنامه، ” دکتر دیوید جرمایا
” میباشد. این برنامه شامل ۱۰ قسمت می باشد. بعضی‌ها می‌گویند بزرگترین پرسش در زندگی این است آیا خدا وجود دارد؟ اما می‌گویم بزرگترین پرسش این است که آیا ما خدایی که وجود دارد را می شناسیم؟ آیا شخصیت او را می شناسیم؟ آیا درباره او می دانیم؟ مطالعه درباره خدا، همان گونه که خود را در کتاب مقدس نشان داده، یکی از عالی ترین مطالعات در دوران زندگی است. این مطالعه افکار ما را آزاد می کند، اعصاب ما را تسلی می دهد، انگیزه‌های ما را تطهیر می سازد، اعتماد ما را افزایش می‌دهد، اعتبار ما را تقویت می‌کند. این بزرگترین موضوعی است که ما همیشه می‌توانستیم مطالعه کنیم. چرا که خدا نقطه اوج تمام واقعیت‌ها است. بر طبق کتاب مقدس خدا را کاوش ناپذیر است. با این وجود او غیر قابل شنا این ما این درد خت نیست. سعی در شناخت شخص خدا، شبیه این است که تلاش کنیم تمام کهکشان های جهان را در یک بلور بچه کوچک جمع کنیم با این وجود کتاب مقدس ما را تشویق می کند تا در تلاش آن باشیم چون خدا می‌خواهد شناخته شود. در این سری برنامه می خواهیم شما را با دانش، قدوسیت، حضور پر قدرت، قدرت نامحدود، محبت و تمام ویژگی هایی که باعث شده او خدا باشد، آشنا سازیم. مطالعه شخصیت خدا مثل فرو رفتن در دریای بی پایان است. هرگز نمی توانیم به عمق او فرو برویم، اما نمی‌توانیم این ارتباط را نیز نادیده بگیریم. شناخت خدایی که ما او را عبادت میکنیم، تحقیق یک عمر زندگی است. بیشتر از آنچه درباره خدا می دانید جستجو کنید و بیشتر به او نزدیکتر شوید. قدوسیت ویژگی اصلی خدا است. به دلایل متعددی این موضوع در اولویت است. خدا بیش از هر نام دیگری مقدس خوانده شده است. بازوی قوی خدا به ما قدرت او را نشان می دهد. دانایی خدا به ما، از دانش خدا خبر می دهد. دل با ثبات خدا به ما خبر از ابدیتش می دهد. اما زیبایی تقدس او است که به ما این درک را می‌دهد، که او را همانطور که واقعاً هست ببینیم. پس شما عزیزان را به دیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

لیست پخش

Check Also

Close