Shows

Turning Point- The Jesus You May Not Know

نام این برنامه، ” نقطه عطف – عیسی‌ای که ممکن است نشناسید” است. مجری این برنامه، ” دکتر دیوید جرمایا ” میباشد. بسیاری می گویند درباره عیسی می دانند. ممکن است درباره عیسی بدانید، اما آیا عیسی را می شناسید؟ آیا او را شخصاً می شناسید؟ مطالعه درباره عیسی همانطور که در عهد جدید برای ما آشکار شده است، نشان می‌دهد او شخصی فراتر از یک انسان بوده است. بیشتر از یک شهید، فراتر از یک انقلابی، فراتر از یک جنبش و فراتر از یک شخص مشهور است. پس عیسی کیست؟ عیسی، راز اعصار و شگفتی های تاریخ است. او شخصی و قابل شناخت است و مشتاق است که شما را بیشتر بشناسد. کشف کنید چگونه زندگی شما لبریز خواهد شد، وقتی که عیسی ای را که ممکن است نشناسید، خداوند و نجات دهنده تان که برای همیشه دوستش خواهید داشت می شود. ما در این برنامه راجع به موارد زیر صحبت خواهیم کرد و به بعضی از سوالات زیر پاسخ خواهیم داد : ابدیت چیست؟ چگونه می توان ابدیت را در تاریخ بررسی کرد؟ عیسی مسیح هرگز آغازی نداشته است. عیسی مسیح همیشگی است. زندگی ابدی چیست و تعریف عیسی از حیات ابدی چیست؟ ما زمانی وارد حیات ابدی می شویم به مسیح را می پذیریم و زمانی که فوت میکنیم وارد حیات ابدی نمی شویم. اهداف تحقیق درباره چیست و چرا خدا بیشتر کتاب مقدس را به عهد عتیق اختصاص داده است؟ عهد عتیق ۱۲ کتاب از عهد جدید بیشتر دارد، اما هنوز بیشتر مردم از خواندن عهد عتیق، گیج می‌شوند. عهد عتیق درباره چیست؟ درباره عیسی مسیح است. ما از کجا آمده ایم؟ چرا انقدر فکر میکنیم که از کجا آمده ایم؟ اگر تولد عیسی با یک بارداری معجزه آسا از طرف پدر انجام شده، آیا نصب زمینی او واقعا اهمیت دارد؟ شجره نامه ای ساده درباره اینکه او کیست و از کجا آمده، چه می خواهد بگوید؟ و … پس شما عزیزان را به دیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.نقطه عطف – عیسی‌ای که ممکن است نشناسید

لیست پخش

Check Also

Close