بایگانی

خشونت در عهد عتیق

یکی از چالشهای مهم با مطالعه کتاب مقدس خشونت خدا در عهد عتیق است که دکتر ساسان توسلی در این برنامه ها به بررسی این موضوع می پردازند.


لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن