بایگانی

Violence in The Old Testament Farsi

یکی از چالشهای مهم با مطالعه کتاب مقدس خشونت خدا در عهد عتیق است که دکتر ساسان توسلی در این برنامه ها به بررسی این موضوع می پردازند.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Violence In the Old Testament – Pt1
Violence In the Old Testament – Pt2
Violence In the Old Testament – Pt3
Violence In the Old Testament – Pt4
Violence In the Old Testament – Pt5
Violence In the Old Testament – Pt6
Violence In the Old Testament – Pt7
Violence In the Old Testament – Pt8

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/violence_test/smil:violence_test_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن