Shows

Word And Worship


Word And Worship

نام این برنامه، ” کلام و پرستش ” است. مجری این برنامه، ” ژیلبرت هوسپیان ” میباشد. این برنامه برنامه، برنامه‌ای بسیار شاد و سرگرم کننده می باشد و در این برنامه، تلفیقی زیبا از پرستش و تعلیم وجود دارد. در داخل هر قسمت از برنامه، یک مهمان خواهیم داشت که این مهمان پرستنده است و در زمینه های مختلف نوازندگی و سرایندگی مهارت بسیاری دارد. همچنین مهمانان این برنامه، پرستش خداوند را به خوبی می شناسند و در اکثر موارد، سال های زیادی از عمر خود را به پرستش و سراییدن و یا نواختن برای خداوند اختصاص داده است. در طول هر برنامه با این مجری برنامه و مهمان برنامه گفتگوی صمیمانه در جریان خواهد بود و در طی این گفتگوی صمیمانه، در کنار صحبت های خودمانی و دوستانه مجری و مهمان برنامه، از سرودی صحبت به میان می آید و درباره چگونگی ساخت ملودی و چگونگی گفته شدن شعر سرود بحث و گفتگو خواهد بود. در بعضی از قسمت ها مهمان برنامه به همراه مجری برنامه، در مورد موضوعی خاص سرودی را در آن واحد خواهند ساخت. ساخت این سرود شامل : گفتن شعر آن سرود، تهیه ملودی آن سرود و همچنین قرار دادن ملودی بر روی شعر سرود و اجرای آن سرود می باشد. دیدن این برنامه به عزیزانی که میخواهند در پرستش خداوند در سراییدن سرود و در ساختن شعر و ملودی مهارتهایی را کسب کنند، توصیه می‌شود. چون متدهای مختلف ساختن یک شعر و آهنگ را در قسمت‌های مختلف این برنامه توضیح خواهیم داد و این می‌تواند برای نوکیشان مسیحی که قلبی در پرستش خداوند و سراییدن سرود های تازه دارند بسیار مفید باشد. در پایان هر برنامه حاوی یک سرود بسیار زیبا و پر برکت می باشد که متن آن سروز در مورد کلام خدا و نشات گرفته از کتاب مقدس می‌باشد. پس شما عزیزان را به دیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

لیست پخش

Check Also

Close